Άλγεβρα

Υπεύθυνος καθηγητής: Φεργαδιώτης Αθανάσιος

Βιβλία και σημειώσεις: Από την διεύθυνση που σας έδωσε ο κ. Φεργαδιώτης

Υλικό και διαδραστικές εφαρμογές:  Οι παρακάτω παράγραφοι

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι - ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ

1.1 Δειγματικός χώρος - Ενδεχόμενα

1.2 Η έννοια της Πιθανότητας

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - ΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

2.1 Οι πράξεις και οι ιδιότητές τους - Εισαγωγή

2.1α Οι πράξεις και οι ιδιότητές τους - Δυνάμεις - Αξιοσημείωτες ταυτότητες

2.2 Διάταξη πραγματικών αριθμών

2.3 Απόλυτη τιμή πραγματικού αριθμού

2.4 Ρίζες πραγματικών αριθμών

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ

3.1 Εξισώσεις 1ου βαθμού

3.2 Η εξίσωση xν = α

3.3 Εξισώσεις 2ου βαθμού

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ

4.1 Ανισώσεις 1ου βαθμού

4.2 Ανισώσεις 2ου βαθμού

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 - ΠΡΟΟΔΟΙ

 5.1 Ακολουθίες

5.2 Αριθμητική πρόοδος

5.3 Γεωμετρική πρόοδος

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

6.1 Η έννοια της συνάρτησης

6.2 Γραφική παράσταση συνάρτησης

6.3 Η συνάρτηση f(x) = αx + β

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 - ΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

7.1 Μελέτη της συνάρτησης f(x) = αx2 

7.3 Μελέτη της συνάρτησης f(x) = αx2 + βx + γ

 

Πηγή: http://users.sch.gr/fergadioti1/institute/index.php/al

Πρόσθετες πληροφορίες