Γεωμετρία

 

Υπεύθυνος καθηγητής: Φεργαδιώτης Αθανάσιος

Βιβλία και σημειώσεις: Από την διεύθυνση που σας έδωσε ο κ. Φεργαδιώτης

Υλικό και διαδραστικές εφαρμογές:  Οι παρακάτω παράγραφοι

 Πηγή: http://users.sch.gr/fergadioti1/institute/index.php/ag 

 

 

Πρόσθετες πληροφορίες