24-10-2014 Παχυσαρκία

Στις 24/10/2014 στην αίθουσα εκδηλώσεων , έγινε ομiλία για την παχυσαρκία.

Στην εκδήλωση αυτή μίλησε η καθηγήτρια κ.κ  Γεμιτζάκη Θεονύμφη.

Η πλήρης ομιλία (σε αρχείο doc)  εδώ 

Μετά το πέρας της ομιλίας, προβλήθηκε το παρακάτω video διάρκειας 15 λεπτών.

Παχυσαρκία (video 15 min)

 

 

Πρόσθετες πληροφορίες