Φεργαδιώτης Αθανάσιος

Ο καθηγητής του σχολείου μας  Φεργαδιώτης Αθανάσιος  έχει κάνει τις παρακατω εργασίες:

Έχει ασχοληθεί με τις νέες τεχνολογίες για την αξιοποίησή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Έχει μεταφράσει το πρόγραμμα Geogebra στην Ελληνική γλώσσα.

Έχει δημιουργήσει πληθώρα εφαρμογών και μοντέλων στα μαθηματικά.

Όλα αυτά , συνοδευόμενα από πλήρη θεωρία , παραδείγματα , ασκήσεις και εφαρμογές βρίσκονται στα Sites:

1 .http://users.sch.gr/fergadioti1/institute/index.php

2. http://users.sch.gr/fergadioti/elm/