Προγράμματα σπουδών

ΔΕΠΠΣ (ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ )

ΑΠΣ  (Αναλυτικά προγράμματα σπουδών)

Διαδικτυακοί σύνδεσμοι: 


http://ebooks.edu.gr/new/ps.php                (Υπουργείο Παιδείας)

http://www.pi-schools.gr/programs/depps/   (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο)