Φωτόδεντρο

Μεγάλο πλήθος διαδραστικών εφαρμογών θα βρείτε στο  Φωτόδεντρο - μια πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας.

Διαδικτυακός σύνδεσμος:

http://photodentro.edu.gr/lor/simple-search?query=&newQuery=yes&locale=el